Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

Colaborare și cooperare pentru echitatea în educație

             ”Colaborare și cooperare pentru echitatea în educație - Primul seminar de testare a metodologiei de lucru în echipa multidisciplinară” a fost organizat în cadrul proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale” luni, 7 decembrie 2015, ora 9.30, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației . Proiectul este implementat de către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și Asociația RENINCO România. Au participat profesioniști din domeniul educației și incluziunii sociale: profesori doctoranzi, consilieri școlari, profesori de sprijin, reprezentanți ai autorităților publice cu rol în domeniul educației. 

              A fost prezentată metodologia privind combaterea discriminării și excluziunii școlare a copilului și tânărului cu CES, prin colaborare și intervenție multidisciplinară precum şi inițiativa Școlii Doctorale din FPSE și a Departamentului de Științele Educației în colaborare cu Asociația RENINCO România de a înfiinţa Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație. Centrul este o unitate de cercetare fără personalitate juridică, aflată în subordinea Școlii Doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității din București  având  scopul de a încuraja și promova cercetările românești în domeniul echității educației, realizarea unor punți între cercetare și practica educațională precum şi încurajarea profesioniştilor din educație în a dezvolta competențe de cercetare.

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++