Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

Noutăți editoriale cu contribuția RENINCO

Noutăți editoriale cu contribuția RENINCO          

 

Asociația RENINCO România vă aduce la cunoștință apariția unei noi lucrări.

Volumul Educația prin lentila echității, Competiție  și Cooperare în școala românească apărut sub coordonarea prof. univ. dr. Emil PĂUN, prof. univ. dr. Ecaterina VRĂSMAȘ, lector univ. dr. Beatrice ALMĂȘAN prezintă lucrări din cadrul conferințelor Acces și participare la educație și se remarcă pe piața editorială prin faptul că aduce studii și cercetări ale profesorilor doctori și doctoranzi cu expertiză în educația universitară și preuniversitară, pe o temă de mare actualitate care necesită analize și aprofundări variate. Îmbinarea acestor analize, reflectate în lucrarea publicată de Editura Universității din București, evidențiază preocupările constante de comunicare și colaborare între mediul academic și practică, pentru a promova echitatea și educația incluzivă. Publicația reprezintă și un model de unitate și interacțiune profesională dintre actorii educaționali: profesori, elevi alături de familie și școală, ca o mare comunitate de învățare.

           Din cuprinsul cărții: Competiție și cooperare în școala românească, autori Grupul Român pentru educație incluzivă GREI -RENINCO, prof. univ. dr. Alois Gherguț, Livius Manea, Daniel Mara, Karla Melinda Barth, Traian Vrasmaș”

GREI promovează şi susţine dezvoltarea politicilor şi practicilor incluzive în şcoala românească. Grupul GREI cuprinde persoane din universități, instituții publice, școli, organizații, care au decis să împărtășească din experiența și cunoștințele proprii din domeniile educație și social, validate în timp prin realizări profesionale, celor care știu că fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare și învățare și au nevoie de intervenție directă și sprijin.

Cccccwwwww

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++