Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul preșcolar

 

COMUNICAT

 

Asociația RENINCO România, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale, implementeaza proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul preșcolar.

 

Proiectul face parte din planul multianual al UNICEF, de intervenții pentru asistarea școlilor, în cadrul Initiativei Naționale “Hai la școală” și urmează a se derula începând cu luna decembrie 2013 și se va finaliza în luna august 2014, cu posibilitate de continuare și în anul școlar următor (2014-2015).

Obiectivele și direcțiile principale de lucru, pe perioada celor 2 ani de proiect, vizează:

a)      Extinderea grupului țintă al Initiațivei Naționale “Hai la școală” în așa fel încât să cuprindă și copiii cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale (prin cursuri de formare, materiale de diseminare, vizite de monitorizare, culegere și elaborare de bune practici);

b)      Elaborarea unei propuneri de Strategie a învățământului pentru persoane cu CES, în contexte incluzive  – pentru perioada 2014 - 2020 – plecând, în acest sens, de la actualizarea proiectului deja existent (UNICEF, RENINCO, MECTS, 2008-2010);

c)      Documentarea stadiului de implementare a legislației referitoare la copiii cu CES în educație – elaborarea unei analize de situație (cercetare-evaluativă), cu relevanță și pentru monitorizarea Capitolului 24 din Convenția ONU 2006 a persoanelor cu dizabilități (Legea nr.221/2010).

Pentru acest an școlar, în colaborare cu MEN și instituțiile subordonate, au fost derulate următoarele activități:

ü  Organizarea unei întâlniri de consultare, de 1 și ½ zile, în luna ianuarie 2014 cu persoane din țară, din cadrul învățământului preșcolar și primar și din cadrul CJRAE/CMBRAE;

ü  Realizarea unor traduceri (din lucrări apărute în țările UE și, respectiv, elaborate de Agenția Europeană a Dezvoltării Educației Cerințelor Speciale – EADSNE), precum și elaborarea unui poster și a unei broșuri privind promovarea incluziunii pentru copiii cu dizabilități și CES;

 

O activitate importanta in cadrul acestui proiect, o reprezinta desfasurarea a trei sesiuni de formare în domeniul educației incluzive, cu cadre didactice din învățământul preșcolar, din grădinițele structuri ale școlilor cuprinse în Campania UNICEF Hai la școală!

 

Prima sesiune de formare a avut loc la SIBIU, in perioada 23-26 martie 2014, la care a participat câte un participant (educatoare) din fiecare grădiniță structură a școlii cuprinse în Campania UNICEF Hai la școală!, in total 23 de persoane formate .

 

Moderatori in cadrul cursului au fost:

  • inspector general Viorica Preda, Ministerul Educației Naționale
  • prof. univ. dr. Mara Daniel, Universitatea Sibiu
  • prof. univ.dr. Ecaterina Vrasmas
  • conf. univ.dr. Traian Vrasmas

 

Urmatoarele sesiuni de formare vor avea loc la Iasi in aprilie si Bucuresti in mai a.c.

 

De asemena, in urmatoarea perioada vor avea loc 2 intalniri ale grupuri de lucru, de câte  8 persoane pentru a lucra la Strategia CES. Totodată, va fi organizat un grup extins de consultare și validare a documentului, in luna iulie 2014.

 

 

 

 

 

Președinte RENINCO,

EcaterinaVrasmaș

 

 

 DSC08610

 

 

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++