Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

Fb      In data de 4 noiembrie 2017, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, a avut loc conferința națională  intitulată „Acces si participare la educație”.  Acest eveniment face parte dintr-o serie de inițiative care se vor derula sub egida Centrului de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE), în colaborare cu Asociaţia RENINCO România.

     Scopul conferinței este de a construi punți de legătura între cercetările realizate în cadrul Scolii Doctorale si diferitele categorii de profesioniști si decidenți din domeniu, pentru a creste gradul de conștientizare asupra problematicii echitații în educație. Conferința a fost  organizată în jurul cercetărilor si rezultatelor obținute de studenții doctoranzi, invitându-i pe participanți la un real schimb de idei si de experiențe de cercetare. Panelurile si atelierele de lucru  planificate vor oferi oportunitatea contactului cu realități ale sistemului de educație, cu studii de caz si rezultate ale celor mai noi cercetări, încurajând schimburile de informații si de idei între participanți. Evenimentul s-a bucurat de prezenta specialiștilor din domeniu implicați în domeniul echitații educaționale: profesor universitar Emil Păun (Universitatea din București), profesor universitar Ecaterina Vrăsmaș (Universitatea din București), profesor universitar Bogdan Logofătu (Universitatea din București), profesor universitar Traian Vrăsmaș (Universitatea Ovidius - Constanța/Asociația RENINCO România). La cele două paneluri au participat 10 doctoranzi, care au prezentat în sinteză rezultatele cercetărilor efectuate.

     Conferința reprezintă cea mai recentă inițiativă a Centrului de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE). Printre evenimentele desfășurate anterior se evidențiază: Dezbaterea ,,Există discriminare în școală?; Seminarul „Colaborare si cooperare pentru echitatea în educație”; și Dezbaterea „Echitatea în educație”.  

     Agenda evenimentului precum și alte informații referitoare la acest eveniment pot fi regăsite pe site-ul: https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee/conferinta

 

 

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++