23.11.2019 - se convoacă Adunarea Generală a Asociației RENINCO România

CONVOCATOR

     În baza deciziilor Consiliului de administraţie din data de 19.09.2019 si 28.10.2019 se convoacă Adunarea Generală a Asociației RENINCO România -  Reţeaua naţională de Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale – pentru data de sambata, 23.11.2019, ora 14.00, la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Soseaua Panduri nr.90, Sector 5, Bucuresti.

 

AGENDA DE LUCRU:

  1. 1.      Raportul Consiliului de administraţie, al Comitetului Director şi al Comisiei de cenzori pentru perioada octombrie 2018 – octombrie 2019
  2. 2.      Aprobarea bilanțului contabil pentru perioada octombrie 2018-octombrie 2019
  3. 3.      Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli - 2020
  4. 4.      Plan de actiune 2019-2020
  5. 5.      Diverse

 

                       

Confirmarea prezenţei şi alte detalii legate de participare se trimit pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si arr@reninco.ro

 

Ecaterina Vrasmas, Presedinte                                                  

Mihaela Stan,Vicepreşedinte

Mariana Arnăutu, Vicepreşedinte