Cercetare „Aspecte ale echităţii în şcoală”

Cercetare „Aspecte ale echităţii în şcoală”

Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE), care este o structura infiintata de Universitatea din Bucuresti, FPSE-Scoala Doctorala in colaborare cu Asociatia RENINCO Romania, anunță lansarea unei cercetări de anvergură ce vizează surprinderea anumitor aspecte ale echității in scoală, la nivelul întregii ţări, în instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal.  În acest sens a fost constituită o echipă pentru implementarea și derularea acestui proiect.

În prima etapă, ne propunem elaborarea unui chestionar, ca principal instrument de colectare a datelor cantitative. Chestionarul se adresează persoanelor de decizie din cadrul fiecărei școli, și va fi disponibil atât online cât și hârtie.  Vă comunicăm faptul că CCPEE se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 679/ 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor. Datele colectate sunt anonime.

 

Etapa a doua presupune colectarea datelor, din instituțiile vizate și interpretarea acestora, precum și elaborarea rapoartelor de cercetare, care sa aduca recomandari si propuneri concrete pentru imbunatatirea practicilor si atitudinilor din scoli..   

 

Participanții, voluntari în acest proiect de cercetare, vor primi o adeverință care să ateste participarea la această cercetare și pot beneficia (la cerere), de prezentarea rezultatelor cercetării, în cadrul unui seminar cu CCPEE sau sub o altă formă agreată de comun acord.

Dacă doriți să vă alăturați proiectului nostru, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact de pe site: www.echitateineducatie.wixsite.com  sau emailul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Va multumim si va asteptam1